Organinių liekanų skaidymas mikromicetų pagalba

Organinių liekanų skaidymas mikromicetų pagalba

Augalų ligų sukėlėjai mikromicetai. Dirvožemyje ekologiniai veiksniai susieja augalus, grybus, bakterijas, vabzdžius ir kitus organizmus. Kai kurių jų gausa gali sukelti augalų derliaus nuostolius. Augintojų pastangos sumažinti derliaus nuostolius brangiai kainuoja ir dažnai duoda labai menkus rezultatus. Patogeniniai mikromicetai (ligas sukeliantys dirvožemio mikroskopiniai grybai) yra vieni iš pavojingiausių augalams mikroorganizmų (Phythium, Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora ir kt.). Cheminiai augalų apsaugos preparatai kenkia žmogui, aplinkai, be to ilgainiui augalų patogenai tampa atsparūs cheminių medžiagų poveikiui. Nepalanku ir tai, kad cheminės kovos priemonės slopina ne tik fitopatogeninių, bet ir saprofitinių grybų bei mikorizės vystymąsi. Gausus augalų apsaugos priemonių naudojimas kenkia mikroorganizmų bei augalų simbiozės procesams. Ieškoma naujų, nekenksmingų aplinkai priemonių pasitelkiant

mikroorganizmus arba augalinės kilmės medžiagas. Vieni efektyviausi antagonistų

ligų sukėlėjams yra Trichoderma genties mikromicetai.

Eksperimento eiga:

Javų šiaudai bei derlingas dirvožemis iš daržo lygiomis dalimis pagal tūrį.

Šiaudai buvo susmulkinti bei permaišyti su dirvožemiu. Viena dėžė laistyta tik vandeniu (kontrolinis variantas), kitoje panaudotas biopreparatas Biomas Organic kurio sudėtyje yra mikromicetas Trichoderma reesei. Tyrimai vykdyti du mėnesius. Eksperimento metu abiejose dėžėse dirvožemis laistytas pagal poreikį vienodai. Trichoderma reesei veikiami šiaudai mineralizavosi esminiai sparčiau lyginant su kontroliniu variantu.

Kontroliniame dirvožemyje dauguma šiaudų buvo pakankamai stiprūs, nesutręšę. Dėžeje, kur buvo panaudotas Biomas Organic šiaudai lengvai nutrūksta, visiškai sutręšę. Trichoderma reesei grybo išskiriami fermentai lengvai suardo daugumai bakterijų sunkiai „įkandamą“ celiulozę.

Rekomendacijos:

Laukuose aparti dideli šiaudų kiekiai gali pridaryti ūkininkui rimtų problemų. Giliai užarti, į vagos dugną patekę šiaudai pradeda rūgti. Juos ardyti pradeda anaerobinės bakterijos, pradeda išsiskirti metanas, kuris pavasarį gali pažeisti, pražudyti didelius pasėlių plotus. Panaudojus ražienose Biomas organic, šių problemų galima lengvai išvengti. Šiaudai ir organinės augalų liekanos mineralizuojasi, suardomi ne tik šiaudai, bet ir patogeninių mikromicetų pradmenys žiemojantys ant augalų liekanų.